Plan zakupu świadczeń

Plan zakupu świadczeń na rok 2023

Podpisała: z up. Joanna Erecińska,  p.o Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 września 2023  r.