KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTY W RAMACH POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAWARCIA UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU LECZENIE SZPITALNE W ZAKRESIE PROGRAMY LEKOWE

24-10-2023

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 7 ust. 3 Zarządzenia nr 31/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe ze zm.: „W przypadku złożenia oferty (…) dotyczącej:

oddziału z poradnią albo

oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia, albo

oddziału z oddziałem leczenia jednego dnia oraz z poradnią, albo

oddziału leczenia jednego dnia z poradnią.

- ocena oferty odbywa się łącznie dla wskazanych miejsc udzielania świadczeń.”

Wobec powyższego aplikacja konkursowa umożliwia oferentom utworzenie grup pozycji złożonych z odrębnych miejsc udzielania świadczeń wykazanych w ofercie (np. oddziału z poradnią), dla których ocena będzie odbywała się łącznie. Celem takiego działania jest jednokrotne wypełnienie ankiety, która zostaje powiązana z całą listą pozycji oferty ocenianych łącznie. Szczegółowe wskazówki pomocne podczas przygotowywania oferty zawiera dokumentacja programu do ofertowania Konkurs Ofert - Ofertowanie zamieszczono na stronie internetowej Pomorskiego Oddziału NFZ: www.nfz-gdansk.pl w zakładce Dla Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

Data publikacji: 24 października 2023 r.

  Wszystkie aktualności