Protesty i odwołania na rok 2021

Protesty i odwołania na rok 2021

Odwołania

*Decyzje są publikowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

 

Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)

11-21-000053/PSY

/04/1/04.9901.400.03/01

21.04.2021 PDF 28.04.2021 r. PDF 21.04.2021/
28.04.2021