Protesty i odwołania na rok 2020

Protesty i odwołania na rok 2020

Odwołania

*Decyzje są publikowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

Kod postępowania Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-20-000179/REH/05/2/05.1310.408.02/01

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "SPEC-MED" s.c.

ul. Storczykowa 3, 76-251 Kobylnica
11.12.2020 Decyzja nr 5/2020 14.12.2020
11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 105/106 82-200 Malbork

19.03.2020 PDF 20.03.2020
11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 Szpital Powiatu Bytowskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Lęborska 13, 77-100 Bytów 19.03.2020 PDF 20.03.2020

 

 

 

 

Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 25.02.2020 PDF 26.02.2020 PDF

25.02.2020

26.02.2020

11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 24.02.2020 PDF 24.02.2020 PDF

24.02.2020

24.02.2020

11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 13.02.2020 PDF 17.02.2020 PDF

14.02.2020

17.02.2020

11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 13.02.2020 PDF 17.02.2020 PDF

14.02.2020

17.02.2020

11-20-000015/PDT/17/1/17.9250.031.08/01 05.02.2020 PDF 06.02.2020 PDF

06.02.2020

06.02.2020