Materiały informacyjne POZ

Szczegółowe materiały informacyjne na temat warunków udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, wchodzące w skład materiałów do konkursu na rok 2019.

Do pobrania pliki w formatach:

  • exe - program do uruchomienia - samorozpakowujące się archiwum;
  • zip - plik należy zapisać na dysku lokalnym i rozpakować;
  • PDF - pliki odczytywane za pomocą programu Adobe Acrobat Reader;
  • doc - pliki odczytywane m.in. przez program MS Word;
  • xls - pliki odczytywane m.in. przez program MS Excel.

Prosimy o zapoznanie się z ogólnymi materiałami informacyjnymi.

POZ - podstawowa opieka zdrowotna

Zarządzenie nr 115/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 30 sierpnia 2019 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 92/2019/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 17 lipca 2019 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 122/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 30 listopada 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 3 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 120/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej

data aktualizacji: 3 grudnia 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 104/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 2 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 3 października 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 101/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 28 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 1 października 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 100/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 26 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 27 września 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 62/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 27 czerwca 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 10/2018/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia z dnia 7 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 7 lutego 2018 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Zarządzenie nr 122/2017/DSOZ  Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

data aktualizacji: 18 grudnia 2017 r.

ZIP (pliki PDF, doc. i xls.)

Rozporządzenie ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 736)

data aktualizacji: 23 kwietnia 2019 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 86)

data aktualizacji: 28 czerwca 2016 r.

plik PDF

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowa opieka zdrowotna (Dz. U. z 2013 poz. 1248).

data aktualizacji: 29 października 2013 r.

plik PDF

Ustawa z dnia 27 października 2017r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U.2017 Poz.2217).

data aktualizacji: 18 grudnia 2017 r.

plik PDF