Protesty i odwołania na rok 2019

Protesty i odwołania na rok 2019

Odwołania

*Decyzje są publikowane są zgodnie z  ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 ze zm.)

Kod postępowania Nazwa Świadczeniodawcy Data wydania decyzji Decyzja* w sprawie odwołania Data zamieszczenia decyzji
11-19-000143/LSZ/03/5/01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
Katarzyna Szalewska
ul. Derdowskiego 23
84-230 Rumia
12.07.2019 PDF 15.07.2019
11-19-000121/LSZ/03/1/03.4600.032.02/01 Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1
Katarzyna Szalewska
ul. Derdowskiego 23
84-230 Rumia
26.06.2019 PDF 28.06.2019
11-19-000087/REH/05/1/05.1310.209.02/01 Przychodnia Morska Janczewscy Spółka z o. o., ul. Kołobrzeska 23 F/6, 80-390 Gdańsk 29.01.2019 PDF 31.01.2019
11-19-000060/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 AFFIDEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
ul. Plac Europejski 2
00-844  Warszawa
26.11.2018 PDF 28.11.2018
11-19-000082/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 NEWMEDICAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dywizji Wołyńskiej 85
80-041 Gdańsk
22.11.2018 PDF 26.11.2018
11-19-000062/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 NEWMEDICAL
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Dywizji Wołyńskiej 85
80-041 Gdańsk
22.11.2018 PDF 26.11.2018
11-19-000062/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 Nadmorskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Majewskich 26
80-457 Gdańsk
16.11.2018 PDF 19.11.2018
11-19-000082/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 Nadmorskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Majewskich 26
80-457 Gdańsk
15.11.2018 PDF 19.11.2018

11-19-000048/AOS/02/3/02.0000.079.02/01

Nadmorskie Centrum Medyczne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Majewskich 26
80-457 Gdańsk
15.11.2018 PDF 19.11.2018
11-19-000082/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
15.11.2018 PDF 19.11.2018
11-19-000062/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 COPERNICUS Podmiot Leczniczy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Nowe Ogrody 1-6
80-803 Gdańsk
15.11.2018 PDF 19.11.2018

 

 Protesty

Kod konkursu Data złożenia protestu Ogłoszenie o złożeniu protestu Data rozstrz. protestu Ogłoszenie o rozstrz. protestu Data zamieszczenia (złoż./rozstrz.)
11-19-000087/REH/05/1/05.1310.209.02/01 05.12.2018 PDF 12.12.2018 PDF

06.12.2018

12.12.2018

11-19-000044/AOS/02/3/02.7250.072.02/01 24.10.2018 PDF 30.10.2018 PDF

24.10.2018

30.10.2018

11-19-000063/AOS/02/3/02.7220.072.02/01 24.10.2018 PDF 30.10.2018 PDF

24.10.2018

30.10.2018