Leczenie w państwach UE na podstawie Dyrektywy Transgranicznej

  1. Podstawowe informacje o zasadach i warunkach, które należy spełnić w celu ubiegania się o zwrot kosztów leczenia poniesionych na terenie innych państw UE na podstawie ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.

  2. Informacja o przybliżonej kwocie zwrotu przed skorzystaniem ze świadczeń.

  3. Szczegółowe informacje w zakresie procedury zwrotu kosztów realizowanej zgodnie z przepisami ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną.

  4. Informacje o zasadach ustalania należnej kwoty zwrotu.

  5. Informacja o limicie kosztów oraz o monitorowaniu poziomu wykorzystania środków przez Narodowy Fundusz Zdrowia przeznaczonych na realizację zadań, o których mowa w art. 42b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

  6. Porównanie procedury zwrotu kosztów za świadczenia realizowane w ramach przepisów ustawy implementującej dyrektywę transgraniczną i przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

  7. Wniosek o zwrot kosztów leczenia - do pobrania plik PDF.

Dane kontaktowe:

Wydział Współpracy Międzynarodowej
tel. 58 75 12 739
e-mail: dyrektywa@nfz-gdansk.pl
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

Lub osobiście:

ul. Podwale Staromiejskie 69
80-844 Gdańsk
w godz od 9.00 do 15.00

Więcej informacji na stronie: www.kpk.nfz.gov.pl