Wnioski o EKUZ

Wnioski o wydanie karty EKUZ:

  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF,
  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku
    z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - do pobrania plik PDF.
    Do złożonego wniosku należy dołączyć formularz A1 wydany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Upoważnienie do złożenia wniosku o EKUZ (plik PDF)

data aktualizacji: 16 lutego 2022 r.