Programy profilaktyczne wykonywane przez podmioty medyczne na podstawie odrębnie zawartych umów

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Najważniejsze cele tego programu to:

  • zmniejszenie liczby zachorowań na schorzenia spowodowane paleniem tytoniu,
  • podniesienie poziomu wiedzy społecznej na temat szkodliwości palenia oraz metod zapobiegania i leczenia uzależnienia od tytoniu,
  • poprawa dostępności do specjalistycznego leczenia uzależnienia od tytoniu, w szczególności dla osób obciążonych chorobami układu krążenia, układu oddechowego i  nowotworowymi oraz zmniejszenie kosztów leczenia chorób odtytoniowych.

Program profilaktyki chorób odtytoniowych dzieli się na dwa etapy: podstawowy i specjalistyczny.  Do każdego etapu można  zgłosić się bez skierowania. Z programu skorzystać mogą osoby palące powyżej 18 roku życia.

Etap podstawowy

etap podstawowy A  –  obejmuje poradnictwo antytytoniowe, a adresowany jest do osób palących powyżej 18 roku życia;

etap podstawowy B  – obejmuje poradnictwo antytytoniowe z diagnostyką i profilaktyką przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) z wykonaniem spirometrii – przeznaczony dla osób w wieku rocznikowo pomiędzy 40 a 65 lat, które nie miały wykonywanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w okresie ostatnich 36 miesięcy,
i  u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub przewlekłego zapalenia oskrzeli bądź rozedmy.

W razie konieczności spowodowanej względami medycznymi osoba korzystająca z programu może otrzymać skierowanie na konsultację do specjalisty pulmonologa.

Z programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) na etapie podstawowym na terenie województwa pomorskiego można skorzystać w następujących placówkach:

L.p.

Nazwa placówki

Adres

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Poradnia Promocji Zdrowia

Człuchów, ul. Szczecińska 31

2

SP ZOZ Przychodnia Lekarska - Poradnia (gabinet) Lekarza POZ

Starogard Gdański, ul. Hallera 21

3

NZOZ "ALMED"

Sp. z o.o. - Poradnia (gabinet) Lekarza POZ

Malbork, ul. Dworcowa 14

4

CENTRUM MEDYCZNE "ZASPA" Sp. z o.o. - Poradnia (gabinet) Lekarza POZ

Gdańsk, ul. Burzyńskiego 1

5

NZOZ "Śródmieście" Sp. z o.o.  - Poradnia Promocji Zdrowia

Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

6

"Przychodnia Lekarska Witomino" Sp. z o.o. - Poradnia Promocji Zdrowia

Gdynia, ul. Konwaliowa 2

7

Eskulap Sp. z o.o. - Poradnia Promocji Zdrowia

Chojnice, ul. Kościerska 9

8

"PROMEDICA"

Sp. z o.o. - Poradnia Promocji Zdrowia

Chojnice, ul. Młodzieżowa 35

9

Grzegorz Szalewski - Poradnia (gabinet) Lekarza POZ

Rumia, ul. Derdowskiego 24

 

Etap specjalistyczny

Przeznaczony jest dla osób powyżej 18 roku życia uzależnionych od tytoniu  posiadających skierowanie z etapu podstawowego programu lub z oddziału szpitalnego, ale także,

w uzasadnionych przypadkach, zgłaszających się bez skierowania. Pacjent może być objęty leczeniem w ramach tego programu tylko raz. Program realizowany jest przez 12 miesięcy. Jego uczestnicy mogą skorzystać z leczenia farmakologicznego nałogu lub z sesji psychoterapeutycznych.

Z etapu specjalistycznego programu profilaktyki chorób odtytoniowych można skorzystać w województwie pomorskim w następujących placówkach:

L.p.

Nazwa placówki

Nazwa komórki organizacyjnej

Adres

1

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne

Poradnia Leczenia Zespołu Uzależnienia od Tytoniu

Gdańsk, ul. Dębinki 7

2

NZOZ "Śródmieście"

 Sp. z o.o.

Poradnia Promocji Zdrowia

Gdynia, ul. Żwirki i Wigury 14

3

"PROMEDICA"

Sp. z o.o.

Poradnia Promocji Zdrowia

Chojnice, ul. Młodzieżowa 35

4

Sławomir Garbicz

Poradnia Chorób Płuc

Słupsk, ul. Hubalczyków 5/1

 

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 maja 2015 r.