Programy profilaktyczne w podstawowej opiece zdrowotnej

  • Profilaktyka chorób układu krążenia (CHUK)

Z programu korzystać mogą pacjenci mający rocznikowo 35,40,45,50 lub 55 lat (w roku 2015 są to więc osoby urodzone w latach 1960, 1965, 1970, 1975 i 1980) , u których nie została wcześniej rozpoznana choroba układu krążenia i którzy w ciągu ostatnich 5 lat nie korzystali ze świadczeń objętych programem CHUK w jakiejkolwiek przychodni.

  • Profilaktyka gruźlicy – program  realizowany przez pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej

Program polega na przeprowadzeniu badań ankietowych wśród pacjentów z grupy największego ryzyka zachorowania na gruźlicę. O wynikach ankiet,  po wypełnieniu specjalnych druków, pielęgniarka pisemnie informuje lekarza podstawowej opieki zdrowotnej wybranego przez pacjenta oraz wskazuje pacjentowi tryb dalszego postępowania, a także, w razie potrzeby, powiadamia pacjenta o konieczności zgłoszenia się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu dokładnej oceny stanu zdrowia.

  • Profilaktyka raka szyjki macicy wykonywana przez położną podstawowej opieki zdrowotnej

Położna podstawowej opieki zdrowotnej posiadająca odpowiednie kwalifikacje określone przepisami  ustawy w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych może uczestniczyć w realizacji programu profilaktyki raka szyjki macicy polegającej na pobraniu materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego. Program ten obejmuje pacjentki zapisane na listę świadczeniobiorców położnej podstawowej opieki zdrowotnej i dotyczy kobiet pomiędzy 25 i 59 rokiem życia. Badania w ramach programu wykonywane są raz na trzy lata.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 maja 2015 r.