Rezygnacja z otrzymanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe

Zasady postępowania ubezpieczonego w przypadku rezygnacji z otrzymanego skierowania na leczenie uzdrowiskowe:

  • w przypadku rezygnacji przez ubezpieczonego z potwierdzonego skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy je bezzwłocznie zwrócić do oddziału Funduszu;

  • każda rezygnacja z potwierdzonego skierowania powinna być pisemnie uzasadniona i udokumentowana;

  • zwrócone potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe Fundusz przekazuje do lekarza, który je wystawił;

  • za uzasadnione potwierdzone odpowiednim dokumentem, przyjmuje się następujące sytuacje:

    • wypadek losowy,
    • choroba ubezpieczonego (np. pobyt w szpitalu),
  • w przypadku uzasadnionej rezygnacji i zwrotu skierowania, oddział Funduszu może wyznaczyć nowy termin realizacji skierowania według kolejności, zgodnie z datą jego ponownego wpływu do oddziału Funduszu, o ile skierowanie będzie mogło być zrealizowane w okresie jego ważności, czyli 18 m-cy od dnia wystawienia skierowania;

  • za rezygnację nieuzasadnioną z potwierdzonego skierowania będzie żądanie ubezpieczonego zmiany terminu, uzdrowiska lub rodzaju leczenia uzdrowiskowego.