Obowiązujace akty prawne

Obowiązujace akty prawne:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 14)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r., poz. 1136)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835)

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (zawierające aktualny cennik dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium od 1 kwietnia 2021 r.; Dz. U. z 2021 r. poz. 480)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1245)
  • plik w standardzie PDF - otwierany za pomocą programu Adobe Acrobat Reader.
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 185/2004, poz. 1920)
  • Ustawa z 29 maja 1974 r. (z późniejszymi zmianami) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. 9/2002, poz. 87)