Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. dotyczącym kierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową

Komunikat w sprawie zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. dotyczącym kierowania na leczenie uzdrowiskowe/rehabilitację uzdrowiskową

Wyżej wymienione rozporządzenie (do pobrania plik PDF) jest realizowane w ramach świadczeń uzdrowiskowych, wg zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową.

Zasadnicze zmiany dotyczą:

  1. powtórnego (kolejnego) skierowania pacjenta na leczenie uzdrowiskowe po odbyciu kuracji w sanatorium uzdrowiskowym :

Przed wystawieniem kolejnego skierowania  lekarz uwzględnia okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, który nie może być krótszy niż 12 miesięcy od tej daty.

Przepisy nie mają zastosowania do dzieci oraz do osób dorosłych, kierowanych na leczenie  uzdrowiskowe poszpitalne  oraz na leczenie uzdrowiskowe w warunkach ambulatoryjnych; 

Uwaga: utrzymano zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia sanatoryjnego i rehabilitacji sanatoryjnej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy, z tej karencji jak i 12 m-cy nie są zwolnione żadne osoby uprawnione do leczenia poza kolejnością;

  1. utrata ważności skierowania:

Skierowanie przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności skierowania;

  1. odstąpienia od weryfikacji:

nie jest wymagana weryfikacja skierowań po okresie 18 miesięcy;

  1. wprowadzenia „nowego wzoru druku skierowania na leczenie uzdrowiskowe/ rehabilitację uzdrowiskowąplik PDF do pobrania

Zmiany w druku  skierowania dotyczą m.in.:

  1. informacji o przebytym leczeniu onkologicznym w ciągu ostatnich 5 lat;
  2. wskazanie miejsca i rodzaju leczenia przez lekarza ubezpieczenie  zdrowotnego przesunięto tylko i wyłącznie do kompetencji lekarza Funduszu;

Druk  skierowania dostępny jest dla lekarzy w Portalu Świadczeniodawcy: tu należy go wypełnić, wpisując  wszystkie informacje łącznie z pkt III /nie należy dołączać  do skierowania wyników badań za wyjątkiem aktualnej karty wypisu szpitalnego/ wydrukować dwustronnie i przesłać do Funduszu Zdrowia.

Strona internetowa zawiera funkcję edytowania druku, co w dużym stopniu ułatwia  uzupełnienie i redukuje czas wystawienia kolejnego wniosku na leczenie uzdrowiskowe.

Podsumowanie:

Od 19 lipca 2019 r. NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE SKIEROWANIA  DOSTARCZONE NA STARYCH DRUKACH, SKIEROWANIA ZŁOŻONE PRZED UPŁYWEM  12 m-cy  OD ZAKOŃCZENIA POPRZEDNIEGO LECZENIA oraz SKIEROWANIA DOSTARCZONE PO 30 DNIACH OD DATY ICH WYSTAWIENIA.

Przypomnienie:

Struktura kodu PDF-417 dla skierowania na leczenie uzdrowiskowe plik PDF do pobrania

 Administrator w danej placówce ma możliwość nadać wybranym przez siebie osobom//lekarzom uprawnienia do wystawiania skierowań  na leczenie uzdrowiskowe - bez możliwości wglądu do innych funkcji w Portalu.

Instrukcja dotycząca generowania skierowań znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy – Umowy na realizację świadczeń – Skierowania na leczenie sanatoryjne – Pomoc.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 10 lipca 2019 r.