Druki skierowań

Druki skierowań na leczenie uzdrowiskowe obowiązani są posiadać lekarze i placówki zdrowia. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie biorąc pod uwagę - aktualny stan zdrowia ubezpieczonego, brak przeciwwskazań do leczenia uzdrowiskowego, wpływ leczenia uzdrowiskowego na stan zdrowia ubezpieczonego oraz dotychczasowy przebieg i wyniki leczenia uzdrowiskowego, o ile ubezpieczony z takiego leczenia korzystał. Skierowania muszą być prawidłowo i czytelnie wypełnione przez lekarza. Skierowanie do Funduszu na adres Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego przesyła lekarz bądź pacjent wyłącznie drogą pocztową:

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ
Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego
ul. Marynarki Polskiej 148
80-865 Gdańsk

Oceny zasadności skierowania, w terminie do 30 dni od daty wpływu do NFZ, dokonuje orzecznik NFZ - lekarz specjalista z dziedziny balneoklimatologii i medycyny fizykalnej. Podanie miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego przez lekarza na skierowaniu nie jest obowiązkowe, te sugestie nie są wiążące dla Funduszu. Termin leczenia stacjonarnego wynika z kolejki na liście oczekujących, w przypadku leczenia ambulatoryjnego należy podać czas trwania turnusu (6, 12 lub 18 dni) oraz orientacyjny termin realizacji.

Przedstawiamy wzór skierowania na leczenie uzdrowiskowe - do pobrania w dwóch formatach (do wyboru):

data aktualizacji: 10 lipca 2019 r.