Dla
pacjenta

Lecznictwo uzdrowiskowe

Najważniejsze informacje na temat leczenia uzdrowiskowego

Uzdrowiska wznowiły działalność

Od 11 marca uzdrowiska wznowiły działalność. Pacjenci, którzy czekają na leczenie uzdrowiskowe, będą mogli rozpocząć je na podstawie skierowania, potwierdzonego przez oddział wojewódzki NFZ. O terminie rozpoczęcia leczenia powiadomimy pacjentów listownie lub telefonicznie.

Ważne:

Warunkiem rozpoczęcia leczenia jest:

 • negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,

albo

 • zaszczepienie pacjenta przeciwko COVID-19 (dwie dawki).

Przed wyjazdem na leczenie, prosimy o kontakt z sanatorium i podanie swojego aktualnego numer telefonu.

Bezpłatny test przed rozpoczęciem leczenia

Test będzie można wykonać nie wcześniej niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego, we wskazanych punktach pobrań zwanych drive-thru.

Informacja o terminie i miejscu wykonania testu zostanie wysłana SMS-em, przez system eKolejka. Nie jest potrzebne żadne dodatkowe skierowanie na badanie.

Test sfinansuje Narodowy Fundusz Zdrowia. O wyniku testu, przed wyjazdem, poinformuje pacjenta uzdrowisko, do którego pacjent został skierowany. W przypadku negatywnego wyniku testu - uzdrowisko potwierdzi telefonicznie rozpoczęcie leczenia.

 Co w przypadku zaszczepionych pacjentów?

Jeżeli pacjent został zaszczepiony, nie ma obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

 W uzdrowisku pacjent jest bezpieczny

Pacjenci podczas leczenia uzdrowiskowego mogą czuć się bezpiecznie, ponieważ:

 • personel udzielający świadczeń w uzdrowisku został zaszczepiony
 • obiekty uzdrowiskowe spełniają restrykcyjne normy sanitarne GIS
 • wszyscy pacjenci  przebywający w sanatorium posiadają negatywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 lub zostali zaszczepieni.

źródło: Centrala NFZ

data publikacji:22 marca 2021 r.

Prośba o pilne odesłanie oryginałów potwierdzonych skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonym już turnusem leczniczym, którego nie mogli Państwo zrealizować z uwagi na  zawieszenie działalności uzdrowiskowej z powodu epidemii

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku zwraca się z prośbą o PILNE odesłanie oryginałów potwierdzonych skierowań na leczenie uzdrowiskowe z wyznaczonym już turnusem leczniczym, którego nie mogli Państwo zrealizować z uwagi na  zawieszenie działalności uzdrowiskowej z powodu epidemii. Skierowanie to jest niezbędne do ponownego potwierdzenia świadczenia zdrowotnego. Prosimy także o wpisanie na skierowaniu swojego nr telefonu (jeżeli  nie został wcześniej wpisany przez lekarza kierującego), co umożliwi nam kontakt z Państwem.

Równocześnie informujemy, że zwrot samego pisma, które stanowi informację o potwierdzeniu skierowania nie stanowi podstaw do  ponownego rozpatrzenia sprawy.

Podpisał: z up. WIesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 27 maja 2020 r.

Obowiązujace akty prawne:

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 14)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. roku zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r., poz. 1136)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. Nr 142, poz. 835)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (zawierające aktualny cennik dopłat do zakwaterowania i wyżywienia w sanatorium od 1 października 2014 r.; Dz. U. z 2014 r. poz. 1245)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 sierpnia 2004 r. w sprawie leczenia uzdrowiskowego osób zatrudnionych przy produkcji wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 185/2004, poz. 1920)
 • Ustawa z 29 maja 1974 r. (z późniejszymi zmianami) o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. 9/2002, poz. 87)

Licznik odwiedzin: 2812