Wykaz dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia

INFORMACJA ARCHIWALNA

 1. Wizyta bez połączenia z innymi świadczeniami (dotyczy pierwszej wizyty małych dzieci do ukończenia 6 roku życia)

 2. Rentgenodiagnostyka:

  • zdjęcie pantomograficzne (Rtg całego uzębienia) wraz z opisem - 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego,
  • zdjęcie cefalometryczne (Rtg kości i twarzoczaszki) w uzasadnionych przypadkach - 1 raz w trakcie całego leczenia ortodontycznego, z wpisem do dokumentacji.
 3. Profilaktyka stomatologiczna:

  • zabezpieczenie bruzd lakiem szczelinowym zębów szóstych - tylko 1 raz do ukończenia 8 roku życia,
  • lakierowanie wszystkich zębów stałych nie częściej niż 1 raz na kwartał - za każdą 1/4 łuku zębowego,
  • impregnacja zębiny zębów mlecznych - za każdy ząb.
 4. Leczenie choroby próchnicowej zębów:

  • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego,
  • całkowite opracowanie i odbudowa zniszczonego, złamanego kąta w zębach siecznych stałych,
  • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych,
  • opatrunek leczniczy w zębie mlecznym.
 5. Leczenie endodontyczne (,,kanałowe''), obejmujące wszystkie zęby, z wyłączeniem leczenia zębów z miazgą zgorzelinową, posiadających trzy i więcej kanałów:

  • amputacja przyżyciowa (,,żywej'') miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem,
  • amputacja przyżyciowa (,,żywej'') miazgi zęba w uzasadnionych przypadkach,
  • ekstyrpacja przyżyciowa (,,usunięcie żywej'') miazgi zęba z nieuformowanym korzeniem - za 1 kanał,
  • ekstyrpacja zdewitalizowanej (,,usunięcie martwej'') miazgi zęba z nieuformownym korzeniem - za 1 kanał,
  • amputacja mortalna (,,usunięcie martwej'') miazgi zęba mlecznego,
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z wypełnieniem 2 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba),
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z wypełnieniem 3 kanałów (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba),
  • leczenie endodontyczne (,,kanałowe'') zęba z zakażonymi kanałami z wypełnieniem 2 kanałów zęba (nie obejmuje opracowania i wypełnienia ubytku korony zęba).
 6. Leczenie chorób przyzębia (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany):

  • kiretaż (,,czyszczenie patologicznej kieszonki zęba'') otwarty - w obrębie 1/4 uzębienia,
  • gingiwoosteoplastyka (,,plastyka zmienionych chorobowo tkanek dziąsła i okolic dziąsła''),
  • plastyka przedsionka jamy ustnej,
  • założenie opatrunku parodontologicznego - każde 3 kolejne przestrzenie międzyzębowe.
 7. Inne zabiegi chirurgiczne (opisane procedury nie obejmują znieczulenia i zaopatrzenia rany):

  • operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem elementu, umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku,
  • operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych,
  • resekcja wierzchołka korzenia zęba - dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3- do -3).
 8. Leczenie ortodontyczne wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12 roku życia, w tym: kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu w  tzw. okresie retencji do ukończenia 13 roku życia (dotyczy wyłącznie dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych), raz w roku kalendarzowym naprawa aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13 roku życia (nie przysługuje wymiana i naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania):

  • wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli, jako samodzielne postępowanie,
  • korekcyjne szlifowanie zębów,
  • wykonanie zgryzu konstrukcyjnego jako czynność odrębna,
  • analiza telerentgenogramu (Rtg twarzoczaszki),
  • utrzymywacz przestrzeni, jako samodzielne postępowanie,
  • środki do wprowadzenia pojedynczego zęba do łuku po chirurgicznym jego odsłonięciu - z wyłączeniem aparatów stałych,
  • leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, jednoszczękowym,
  • leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym,
  • kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym - nie częściej niż 12 razy w okresie 12 miesięcy,
  • naprawa aparatu ruchomego z wyciskiem,
  • rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie,
  • proteza dziecięca częściowa,
  • proteza dziecięca całkowita.