Wykaz dodatkowych materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych przysługujących niektórym grupom pacjentów

INFORMACJA ARCHIWALNA

Dodatkowe materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przysługujących dzieciom i młodzieży do ukończenia 18 roku życia:

  • światłoutwardzalny materiał kompozytowy do wypełniania ubytków w zębach siecznych i w kłach - w szczęce i w żuchwie,

  • laki szczelinowe,

  • lakiery,

  • cement chirurgiczny, jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.

Dodatkowe materiały stomatologiczne stosowane przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, przysługujących kobietom w ciąży i w okresie połogu:

  • cement chirurgiczny jako opatrunek przy zabiegach w obrębie przyzębia.