Student i ubezpieczenie zdrowotne

05-09-2023

Kto powinien zgłosić studenta do ubezpieczenia zdrowotnego?

Studencie, jeśli nie ukończyłeś 26 roku życia rodzice, opiekunowie prawni lub dziadkowie mają
obowiązek zgłoszenia ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Jeżeli jednak
pobierasz rentę rodzinną lub pracujesz na umowę o pracę (nie dotyczy umów zlecenia dla studentów
do 26 roku życia) wtedy do ubezpieczenia zgłasza cię płatnik składek, czyli organ wypłacający rentę
lub pracodawca.
W przypadku, gdy nie możesz być zgłoszony w żaden z powyższych sposobów, wówczas na twój
pisemny wniosek do ubezpieczenia zgłasza cię uczelnia. Uczelnia zgłasza również studentów, którzy
ukończyli 26 rok życia.

Uwaga!

Studencie jeżeli pracowałeś, w szczególności w oparciu o umowę o pracę, i zostałeś zgłoszony
do ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenie jako członek rodziny zostaje przerwane. Wówczas
po zakończeniu pracy konieczne jest ponowne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego jako
członek rodziny.

Kiedy kończy się ubezpieczenie

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego studenta wygasa z dniem ukończenia studiów albo skreślenia
z listy studentów. Jednakże prawo do świadczeń opieki zdrowotnej zachowujesz przez 4 miesiące od
zakończenia nauki lub skreślenia z listy studentów.

Gdzie sprawdzisz ubezpieczenie

Jeżeli nie wiesz, czy posiadasz ubezpieczenie zdrowotne możesz to sprawdzić w Internetowym Koncie
Pacjenta (IKP) w zakładce Moje konto -> Twoje ubezpieczenie zdrowotne.

Aby zalogować się do IKP:

Wejdź na https://pacjent.gov.pl
Wybierz jeden ze sposobów logowania:

  • za pomocą profilu zaufanego,
  • za pomocą e-Dowodu,
  • za pomocą aplikacji mObywatel,
  • za pomocą bankowości elektronicznej.

Studenci cudzoziemcy

Studenci obcokrajowcy spoza UE ubezpieczają się w Polsce poprzez zawarcie umowy dobrowolnego
ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia i sami opłacają składkę zdrowotną.

Studenci obcokrajowcy spoza UE, którzy posiadają Kartę Polaka lub zaświadczenie o polskim
pochodzeniu, będą zgłaszani do ubezpieczenia zdrowotnego przez swoją uczelnię (pod warunkiem,
że nie będą posiadać innego tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego).

Więcej o ubezpieczeniu studenta dowiesz się tutaj
Masz pytania? Zadzwoń Telefoniczna Informacja Pacjenta: 800 190 590


Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ
Data publikacji: 5 września 2023r.;aktualizacja:29.09.2023 r.

  Wszystkie aktualności