Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Na stronie Centrali udostępniona została ,,Przeglądarka skierowań na leczenie uzdrowiskowe'' umożliwiająca zapoznanie się Świadczeniobiorcy z etapem realizacji skierowania:

data udostępnienia wyszukiwarki: 8 marca 2010 r.