Program profilaktyki raka piersi

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zaprasza Panie na bezpłatne badania mammograficzne w ramach profilaktycznych programów zdrowotnych, które są realizowane co 2 lata u kobiet w wieku 45-74 lata (przy określaniu wieku brany jest pod uwagę rok urodzenia) z grupy niskiego ryzyka, natomiast raz do roku u kobiet z grupy wysokiego ryzyka. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania.

Programem nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej leczyły się z powodu nowotworu piersi o charakterze złośliwym.

Poniżej przedstawiamy krótkie informacje, które pomogą Paniom w podjęciu decyzji dotyczącej własnego zdrowia.

„Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Stanowi około 23 procent wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe u Polek. Obserwacja częstości zachorowań w poszczególnych grupach wiekowych wykazała, że drastyczny wzrost zachorowań występował w przedziale wiekowym od 50 do 69 roku życia. Rak piersi występuje częściej po menopauzie. Najważniejszym czynnikiem wpływającym w istotny sposób na wyniki leczenia jest jak najwcześniejsze wykrycie nowotworu. Głównym założeniem programu jest więc zmniejszenie umieralności kobiet z powodu raka piersi, obniżenie wskaźnika umieralności z powodu raka piersi do poziomu osiągniętego w przodujących w tym zakresie krajach Unii Europejskiej oraz podniesienie poziomu wiedzy kobiet na temat profilaktyki raka sutka i wprowadzenie na terenie całego kraju zasad postępowania diagnostycznego.

Należy wiedzieć, że czynnikami ryzyka, które mogą warunkować zachorowanie są min.:

  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, babcia, siostra),
  • wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia,
  • późna menopauza po 55 roku życia,
  • urodzenie dziecka po 35 roku życia, bezdzietność.

Program daje możliwość wykonania i oceny mammografii w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, które zawarły umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia. Porada profilaktyczna w programie obejmuje: przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety, badanie mammograficzne (2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem dokonanym przez lekarza specjalistę
w dziedzinie radiodiagnostyki), sporządzenie Karty badania mammograficznego w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jeśli wynik badania mammograficznego, wykonanego w ramach programu wzbudzi wątpliwości lekarza, skieruje on kobietę na dalszą diagnostykę w ramach programu, a jeśli okaże się to konieczne na dalsze leczenie w szpitalu lub przychodni specjalistycznej. Jeżeli wynik jest prawidłowy, to na następne badanie mammograficzne w ramach programu należy zgłosić się po 2 latach, chyba że na otrzymanym wyniku badania jest informacja o zgłoszeniu się na badanie za 12 miesięcy.

W trakcie porady na etapie pogłębionej diagnostyki, lekarz w zależności od wskazań medycznych decyduje, które z dostępnych w ramach programu procedur (badań diagnostycznych) należy wykonać w celu postawienia ostatecznego rozpoznania.

źródło: Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 4 lutego 2015 r.; data aktualizacji: 17 listopada 2023 r.