Profilaktyka zdrowotna

 

Akcje prozdrowotne i konferencje

Program profilaktyki raka piersi

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program badań prenatalnych

Program profilaktyki chorób odtytoniowych

Choroby Układu Krążenia

Profilaktyka Gruźlicy

Mammografia stacjonarna - realizatorzy

Mammografia mobilna - harmonogram

 

Harmonogram miejsc postoju mammobusów w I kwartale 2017 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 19 stycznia  2017 r. -  aktualizacja: 7 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

Harmonogram miejsc postoju mammobusów IV kwartał 2016 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 5 października 2016 r.

 

Światowy Dzień Spirometrii w Polsce - 27 czerwca 2012 r.

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 27 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Spirometrii. Z tej okazji, w dniach od 27 do 29 czerwca, w kilkudziesięciu placówkach ochrony zdrowia w Polsce wszyscy chętni będą mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań spirometrycznych płuc. Inicjatorami akcji są Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc  oraz Polskie Towarzystwo Chorób Płuc.  Więcej informacji o przedsięwzięciu oraz adresy ośrodków, które będą wykonywały bezpłatne badania spirometryczne od 27 do 29 czerwca, znaleźć można pod adresem:

http://www.astma-alergia-pochp.pl

Źródło: Rzecznik Prasowy

data publikacji: 26 czerwca 2012 r.

Harmonogram miejsc postoju mammobusów w październiku i listopadzie 2011 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów świadczeniodawcy NZOZ FADO, które będą świadczyć badania mammograficzne dla Pań z województwa pomorskiego w ramach akcji profilaktycznych programów zdrowotnych. Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy (nieodpłatnie) oraz pozostałe - odpłatnie. Koniecznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem z numerem PESEL.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 27 września 2011 r.


Harmonogram miejsc postoju mammobusów w lipcu i sierpniu 2011 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów świadczeniodawcy NZOZ FADO, które będą świadczyć badania mammograficzne dla Pań z województwa pomorskiego w ramach akcji profilaktycznych programów zdrowotnych. Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy (nieodpłatnie) oraz pozostałe - odpłatnie. Koniecznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem z numerem PESEL.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 11 lipca 2011 r.


Harmonogram miejsc postoju mammobusów w maju 2011 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów świadczeniodawcy NZOZ MEDICA, które będą świadczyć badania mammograficzne dla Pań z województwa pomorskiego w ramach akcji profilaktycznych programów zdrowotnych. Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy (nieodpłatnie) oraz pozostałe - odpłatnie. Koniecznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem z numerem PESEL.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 22 kwietnia 2011 r.


Badania kolonoskopowe w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia wykaz ośrodków wykonujących badania kolonoskopowe w ramach Ogólnego Programu Wykrywania Raka Jelita Grubego.

Wykaz ośrodków wykonujących badania do pobrania:

Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie www.coi.pl oraz www.coi.pl/jelito.htm

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 22 marca 2011 r.


Harmonogram miejsc postoju mammobusów w marcu i kwietniu 2011 r. w województwie pomorskim

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przedstawia harmonogram pracy mammobusów świadczeniodawcy NZOZ FADO, które będą świadczyć badania mammograficzne dla Pań z województwa pomorskiego w ramach akcji profilaktycznych programów zdrowotnych. Zapraszamy Panie w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy (nieodpłatnie) oraz pozostałe - odpłatnie. Koniecznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem z numerem PESEL.

Szczegółowy harmonogram postoju mammobusów do pobrania:

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej POW NFZ

data publikacji: 10 marca 2011 r.


Światowy Dzień Serca.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ serdecznie zaprasza na festyn z okazji Światowego Dnia Serca, organizowany w Parku im. Ronalda Reagana na obszarze gdańskiej dzielnicy Przymorze, w pasie nadmorskim, w niedzielę 26 września 2010 r. od godziny 11:00.

W ramach festynu odbędą się szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, występy artystyczne, konkursy i zabawy dla najmłodszych, wyścig rowerowy, a także: badania mammograficzne, pobieranie krwi, badania poziomu zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu (dla palaczy) oraz rozdawnictwo ulotek informacyjnych z zakresu profilaktyki zdrowotnej.

Szczegóły opublikowano w plakacie do pobrania:

oraz w harmonogramie występów na scenie:

Wśród organizatorów festynu znajdują się m.in.: Urząd Miasta Gdańska, MOSIR Gdańsk, ,,Mama i Ja'', GCPU, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, Gdański Uniwersytet Medyczny, Fundacja SławPol, Radio Gdańsk, Radio Plus, Portal Trójmiasto, ,,Polska Dziennik Bałtycki'', Telewizja EiA, Pomorska TV.
Lista sponsorów zamieszczona jest na plakacie informacyjnym opublikowanym poniżej.

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 września 2010 r.


Konferencja w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz happening w Światowy Dzień bez Tytoniu.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku zapraszają wszystkich zainteresowanych na III konferencję pod hasłem: ,,Lokalne działania antytytoniowe: stan obecny oraz perspektywy'' zorganizowaną w ramach obchodów Światowego Dnia bez Tytoniu, która odbędzie się w dniu 27 maja 2010 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w sali ,,W'' w budynku Medycyny Sądowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku.

Szczegóły oraz program konferencji - w komunikacie do pobrania:

W dniu 29 maja 2010 r. w Gdańskim ZOO odbędzie się happening dla mieszkańców województwa pomorskiego, podczas którego pracownicy instytucji biorących udział w akcji będą propagować zdrowy styl życia.

Serdecznie zapraszamy.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 maja 2010 r.


Inauguracja działalności Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych.

Szanowni przedstawiciele Podstawowej Opieki Zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje, iż z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego we współpracy z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym odbędzie się uroczysta inauguracja działalności Regionalnego Systemu Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych w województwie pomorskim, w dniu 16 grudnia 2009 r. w budynku Atheneum Gedanense Novum w Sali Audytorium Primum przy GUM w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 41/42, o godz. 13.00.

Regionalny System Monitorowania i Ewaluacji Programów Zdrowotnych (Regionalny System PZ) będzie funkcjonował we współpracy z Pomorskim Centrum Programów Zdrowotnych, które jest zlokalizowane przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym i będzie realizował zadania w zakresie rejestrowania, analizy, oceny i rekomendacji skutecznych, wystandaryzowanych wysokiej jakości programów prewencyjnych. Będzie służył specjalistycznym wsparciem i pomocą pracownikom samorządowym w tworzeniu własnych lokalnych programów.

Serdecznie zapraszamy.

Podpisała: Barbara Kawińska, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 14 grudnia 2009 r.


WEEKEND Z MAMMOBUSEM NA POŁUDNIU WOJEWÓDZTWA - 27 i 28 czerwca 2009 r.

Czersk i Osieczna to kolejne miejscowości, do których w najbliższy weekend zawita mammobus wraz z pracownikami pomorskiego NFZ w ramach promowania bezpłatnych badań profilaktycznych piersi u kobiet. Kobiety w wieku od 50 do 69 lat, które nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy, będą mogły już w sobotę, 27 czerwca, skorzystać z tych badań w Czersku, w powiecie chojnickim. Od godziny 10 do 18, z przerwą pomiędzy 13 a 14, mammobus będzie oczekiwał na wszystkie chętne panie (koniecznie z dowodem osobistym lub innym dokumentem z nr PESEL) na Placu Kalinowskiego w centrum miasta. W sąsiedztwie mammobusu pracownicy NFZ udzielać będą zainteresowanym osobom porad z zakresu profilaktyki zdrowotnej. Dodatkową atrakcją będzie zaplanowane około godziny 18 spotkanie ze znaną piosenkarką jazzową Anną Marią Jopek, która już od dłuższego czasu aktywnie uczestniczy w propagowaniu wśród kobiet badań profilaktycznych piersi.

Następnego dnia, w niedzielę 28 czerwca, w godzinach od 9 do 16 mammobus stać będzie na placu przed miejscową szkołą w gminie Osieczna w powiecie starogardzkim, dokąd panie dowożone będą na badania z okolicznych wiosek gimbusami. I tu również pracownicy NFZ prowadzić będą naukę samobadania piersi z wykorzystaniem tzw. fantomu oraz udzielać informacji i rozdawać ulotki związane z finansowanymi przez NFZ badaniami profilaktycznymi.

Przedstawiamy reportaż zdjęciowy z Akcji Promocyjnej przeprowadzonej w Czersku i Osiecznej - do pobrania:

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 26 czerwca 2009 r.; aktualizacja: 8 lipca 2009 r.


Obchody ,,Światowego Dnia bez Tytoniu'' w Gdańsku

Patronat: Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce, Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Rektor AMG.

KONFERENCJA
   pt.: ,,Lokalne działania antytytoniowe: stan obecny oraz perspektywy''

W dniu: 28 maja 2009 o godz. 9:00, wstęp wolny.
Miejsce: sala ,,W'' w budynku Medycyny Sądowej AMG przy ul. Dębowej 23 w Gdańsku.

HAPPENING ANTYTYTONIOWY:
W dniu 31 maja 2009 roku w godz. 10:00-16:00.
Miejsce: molo w Gdańsku-Brzeźnie.

W programie happeningu przewidziano bezpłatnie:

 • pomiary poziomu tlenku węgla w powietrzu wydychanym z płuc u osób narażonych na dym tytoniowy,
 • pomiary poziomu cholesterolu we krwi,
 • pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
 • pomiary poziomu glukozy we krwi,
 • analizę składu ciała oraz pomiar masy ciała i BMI,
 • edukację dzieci (w formie zabaw i quizów), rodziców, młodzieży i dorosłych w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego (czynne i bierne palenie),
 • konkurs na hasło reklamy bądź kampanii antytytoniowej
 • udzielanie porad i konsultacji w zakresie:
  • zdrowego stylu życia, porady dietetyka,
  • szkodliwości palenia tytoniu,
  • profilaktyki uzależnień od alkoholu,
  • profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy, porady lekarza.
Organizatorzy obchodów:
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna,
 • Miasto Gdańsk, Straż Miejska,
 • Zakład Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej AMG,
 • Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych,
 • Pomorski Oddział NFZ,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA- Poland,
 • Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień,
 • Ośrodek Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka w Gdańsku.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 20 maja 2009 r.


Mammobus w w Krynicy Morskiej w ramach Dnia Kobiet - 8 marca 2009 r.

Bezpłatne badania mammograficzne - to propozycja w Dniu Kobiet od Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ dla mieszkanek Krynicy Morskiej i okolic. Wszystkie panie w wieku od 50 do 69 lat, które przez minione dwa lata nie korzystały z tego typu badań, będą mogły w najbliższą niedzielę zbadać swoje piersi w specjalnie podstawionym mammobusie. ,,Gabinet na kółkach'' otwarty będzie w godzinach od 10 do 15 w sąsiedztwie ośrodka zdrowia przy ulicy Górników 15 w Krynicy Morskiej.

Na badania nie potrzeba żadnego skierowania ani zaproszenia. Wystarczy jedynie dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. Dla każdej z przebadanych pań nie zabraknie drobnego upominku. W tak szczególnym dniu z pewnością warto pomyśleć o zdrowiu swoim i najbliższych.

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 marca 2009 r.


Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuc, skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że rozpoczął się Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca przy wsparciu udzielonym przez Islandię oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego.

Program jest skierowany do mieszkańców województwa pomorskiego, w wieku 50-75 lat, palących papierosy co najmniej 20 lat. Badania będą wykonywane przy użyciu Tomografii Komputerowej klatki piersiowej o niskiej dawce promieniowania. Wszelkie informacje mogą państwo znaleźć na stronach internetowych:

Podpisał: Z up. Dyrektora Tadeusz Jędzrejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 stycznia 2009 r.


Rekomendacja pracowni mammograficznych w województwie pomorskim realizujących Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Centralny Ośrodek Koordynujący Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi przedstawił wyniki przeprowadzonej w roku 2008 oceny pracy pracowni mammograficznych w całym kraju.

Na podstawie wyników tego audytu POW NFZ rekomenduje Państwu następujące pracownie mammograficzne realizujące Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi w województwie pomorskim - pełna treść komunikatu z wykazem pracowni do pobrania:

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 stycznia 2009 r.


Mammobus w Helu w ramach kontynuacji akcji ,,Życie jest bezcennym darem''

W ramach akcji ,,Życie jest bezcennym darem'' w najbliższą niedzielę, 26 października 2008 r., Narodowy Fundusz Zdrowia proponuje mieszkankom Helu i okolic, w wieku od 50 do 69 lat, skorzystanie z bezpłatnych badań piersi, pod warunkiem, że nie korzystały z tego typu profilaktyki w ciągu ostatnich dwóch lat. Mammobus oczekiwać będzie na panie na parkingu w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Wiejskiej w Helu w godzinach od 10 do 16. Na badania nie potrzeba skierowania ani zaproszenia. Wystarczy jedynie dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL. Każda z pań otrzyma po badaniu pamiątkowy gadżet.

Ponadto wszyscy zainteresowani, bez względu na wiek i płeć, będą mogli skorzystać na miejscu z badań ciśnienia tętniczego, poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz uzyskać od pracowników NFZ wszelkie niezbędne informacje na temat innych programów profilaktycznych oferowanych przez Fundusz.

data publikacji: 24 października 2008 r.

 

Harmonogram pracy mammobusów na terenie województwa pomorskiego

Pomorski OW NFZ przedstawia Harmonogram pracy mammobusów w województwie pomorskim od dnia 3 listopada 2008 r. do dnia 5 grudnia 2008 r.

Harmonogram pracy mammobusów - do pobrania:

data publikacji: 30 września 2008 r.


Akcja programów profilaktycznych na ul. Długi Targ w Gdańsku.

2 sierpnia 2008 r. odbył się 15 Bieg Św. Dominika. W ramach biegu odbyło się szereg imprez towarzyszących. Uczestniczyli w nich także przedstawiciele Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia promując udział ubezpieczonych w bezpłatnych badaniach profilaktycznych.
Stoisko informacyjno-edukacyjne mieściło się w sąsiedztwie Neptuna. Oferta skierowana była min. do palaczy tytoniu, którzy mogli wykonać pomiar tlenku węgla w wydychanym powietrzu i uzyskać fachowe porady jak rzucić palenie, a także kobiet, które zachęcane były do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych.

Przedstawiamy reportaż zdjęciowy z Akcji Promocyjnej przeprowadzonej na ul. Długi Targ w Gdańsku - do pobrania:

data publikacji: 12 września 2008 r.


Święto Powiatu Chojnickiego - impreza na plaży w Swornychgaciach.

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach współpracy z samorządami lokalnymi będzie uczestniczyć w obchodach Święta Powiatu Chojnickiego w dniu 16.08.2008 r. na plaży w Swornychgaciach, rozpoczęcie o godz. 14.00.
Mieszkańcy powiatu chojnickiego będą mogli odwiedzić stoisko Pomorskiego OW NFZ, gdzie można będzie dowiedzieć się jakie programy profilaktyczne realizowane są na terenie powiatu, palacze zaś będą mogli poddać się pomiarom zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu i uzyskać porady jak rzucić palenie.

Przedstawiamy reportaż zdjęciowy z Akcji Promocyjnej przeprowadzonej na plaży w Swornychgaciach - do pobrania:

data publikacji: 11 sierpnia 2008 r., akualizacja 22 września 2008 r.


Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Zespół ds. HIV/AIDS)

Przedstawiciele najważniejszych instytucji zajmujących się tematyką HIV/AIDS z terenu województwa pomorskiego podpisali porozumienie w sprawie powołania Zespołu ds. Realizacji Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Zespół ds. HIV/AIDS). Oto szczegóły programu.

data publikacji: 15 lipca 2008 r.


,,Majówka dla zdrowia Rodziny'' w powiecie bytowskim

31 maja 2008 r. w Bytowie, a dzień później w Miastku wszystkie Panie, spełniające odpowiednie kryteria wiekowe, będą mogły skorzystać z bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych w ramach programów profilaktycznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Od godziny 10 do 13 i od 14 do 18 w najbliższą sobotę na dziedzińcu Szpitala Powiatu Bytowskiego przy ulicy Lęborskiej 13 w Bytowie na wszystkie zainteresowane Panie oczekiwać będzie mammobus.

Z badań wchodzących w zakres populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi skorzystać będą mogły kobiety w wieku 50-69 lat, które w przeciągu ostatnich dwóch lat nie wykonywały tego typu badań. Jednocześnie w budynku szpitala w godzinach od 10 do 18 otwarty będzie gabinet ginekologiczny, w którym Panie skorzystać będą mogły z bezpłatnych badań cytologicznych.

Szczegóły w załączonym zaproszeniu - do pobrania:

Przedstawiamy reportaż zdjęciowy z ,,Majówki dla zdrowia Rodziny'' w powiecie bytowskim - do pobrania:

data publikacji: 29 maja 2008 r., aktualizacja 19 czerwca 2008 r.


Dzień Otwarty Poradni Onkologicznej w związku ze Światowym Dniem Bez Tytoniu

W ramach obchodów Światowego Dnia Bez Tytoniu zapraszamy 31 maja 2008 r. na Dzień Otwarty Poradni Onkologicznej przy Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni, ul. Powstania Styczniowego 1 (budynek nr 8).

Szczegóły w załączonym zaproszeniu - do pobrania:

data publikacji: 29 maja 2008 r.


,,Młodość Bez Paierosa'' - wskazówki Europejskiego Biura Światowej Organizacji Zdrowia na Światowy Dzień bez Tytoniu 2008 (fragmenty)

Każdego roku przemysł tytoniowy na całym świecie wydaje dziesiątki miliardów dolarów na promowanie swoich śmiercionośnych wyrobów. Celem tych akcji jest odnalezienie nowych, młodych wiernych użytkowników nikotyny (najlepiej przez całe życie), którzy zajęliby miejsce tych, którzy umierają. Marketing tytoniowy jest przyczynowo powiązany z rozpoczynaniem palenia przez osoby dorastające. Równie ważna rolę w eksperymentowaniu młodych ludzi z tytoniem oraz ich przemianie w regularnych palaczy odgrywają: łatwa dostępność, przystępne ceny oraz społeczna akceptacja dla artykułów tytoniowych.

Jedną z najbardziej złowieszczych, potencjalnych przyczyn rozwoju epidemii tytoniowej jest obserwowany wzrost konsumpcji tytoniu wśród młodych kobiet - zwłaszcza w krajach o największych populacjach.

Szczegóły w załączonym komunikacie - do pobrania:

data publikacji: 29 maja 2008 r.


Relacja z akcji ,,Dzień Zdrowia dla Kobiet'' oraz podziękowania

,,Dzień Zdrowia dla Kobiet'' - pod takim hasłem Narodowy Fundusz Zdrowia promował 8 marca finansowane przez siebie badania profilaktyczne, ze szczególnym uwzględnieniem programów profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi i raka szyjki macicy. Na Pomorzu zaoferowaliśmy Paniom z okazji Dnia Kobiet badania bezpłatne, ale dotyczące tego co dla człowieka najcenniejsze - jego zdrowia. Szczegóły w relacji.

data publikacji: 10 marca 2008 r.

 

Program profilaktyki gruźlicy

W przypadku zwiększonego ryzyka zachorowania, przy przedłużającym się stanie osłabienia, lub gdy miałaś kontakt z osobą chorą na gruźlicę, należy zgłosić się do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. W razie konieczności dalszej diagnostyki i leczenia pielęgniarki skierują Ciebie do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

data publikacji: 7 marca 2008 r.

 

Program profilaktyki i leczenia jaskry

Z badań okulistycznych wykrywających jaskrę w ramach tego programu skorzystać mogą osoby w wieku powyżej 35 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie były diagnozowane w kierunku jaskry. Program realizowany jest przez poradnie okulistyczne w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

data publikacji: 7 marca 2008 r.

 

Program badań prenatalnych

Program skierowany jest do kobiet w ciąży powyżej 35. roku życia lub obciążonych występowaniem chorób genetycznych w rodzinie. Wymagane jest skierowanie od lekarza prowadzącego ciążę. W ramach programu przeprowadzane są badania, dzięki którym można rozpoznać wrodzone wady u dziecka we wczesnym okresie ciąży, co umożliwia z kolei podjęcie leczenia już w czasie życia płodowego dziecka.

data publikacji: 7 marca 2008 r.


Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w prezencie na Dzień Kobiet

Akcja ,,Dzień Zdrowia dla Kobiet'' - mammobus w Parku Handlowym Matarnia, otwarte gabinety na terenie województwa pomorskiego. Szczegóły w komunikacie.

data publikacji: 6 marca 2008 r.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku w ramach działalności profilaktyczno-edukacyjnej w zakresie HIV/AIDS realizowanej przez Sekcję Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Gdańsku, informuje o uruchomieniu nowego bezpłatnego portalu edukacyjnego Krajowego Centrum ds. AIDS www.hiv-aids.edu.pl dotyczącego problematyki HIV/AIDS.

Portal zawiera program edukacyjny dotyczący profilaktyki HIV/AIDS, materiały informacyjne w formie artykułów, a także wykładów wspieranych prezentacjami multimedialnymi. Pod każdą lekcją znajduje się test sprawdzający poziom wiedzy. Po pozytywnym rozwiązaniu testu uzyskują Państwo certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Każdy uczestnik programu ma własne konto edukacyjne, na którym znajdzie informacje dotyczące przebiegu szkolenia. Autorami programu edukacyjnego są: doc. Tomasz Niemiec, dr Regina Podlasin oraz dr Dorota Rogowska-Szadkowska. Ponadto na portalu www.hiv-aids.edu.pl znajduje się forum dyskusyjne, na którym mogą Państwo podzielić się opiniami na temat e-learningu.

Program skierowany jest do lekarzy ginekologów, wszystkich lekarzy zainteresowanych problematyką HIV/AIDS, a także studentów medycyny.

data publikacji: 6 marca 2008 r.


Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz Urząd Miejski w Gdańsku zapraszają na jednodniową konferencję szkoleniową ,,Wczesna diagnoza dzieci z zaburzeniem autystycznym''. Udział w 3-godzinnym szkoleniu (w godzinach 9:30-12:30) jest bezpłatny. Szkolenia skierowane do lekarzy pediatrów odbęda się w czterech terminach (do wyboru: 8 marca, 5 kwietnia, 19 kwietnia lub 10 maja 2008 r.). Szczegóły w załączonych plikach:

data publikacji: 6 marca 2008 r.

 

Spotkanie realizatorów programu profilaktyki chorób układu krążenia i programu profilaktyki raka szyjki macicy - etapu podstawowego

Informacje o ww. spotkaniu, które odbyło się w dniu 5 lutego 2008 r. w plikach do pobrania:

 • cel i program spotkania - plik w standardzie PDF
 • prezentacja ze spotkania plik pps (odczytywany m.in. za pomocą programu PowerPoint)
 • prezentacja ,,Populacyjny Program Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy'' w woj. pomorskim plik pps (odczytywany m.in. za pomocą programu PowerPoint)

data publikacji: 6 marca 2008 r.

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Adresatami programu są osoby znajdujące się na liście świadczeniobiorców lekarza POZ, mającym w roku kalendarzowym: 35, 40, 45, 50 i 55 lat. Program kierowany jest do osób, u których nie została rozpoznana choroba układu krążenia i które nie korzystały z takiego programu w ciągu ostatnich pięciu lat. Świadczenia w ramach programu udzielane są bez skierowania, aby z niego skorzystać wystarczy zapytać swojego lekarza.

data publikacji: 6 marca 2008 r.

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych, w tym przewlekłej obturacyjnej choroby płuc - POCHP

Świadczenia udzielane są osobom palącym. Porady antynikotynowe z wykonaniem badania spirometrycznego udzielane są na podstawie pisemnego oświadczenia świadczeniobiorcy, że w ciągu ostatnich trzech lat nie miał wykonywanego tego badania w ramach programu profilaktyki POCHP (także u innych świadczeniodawców).

data publikacji: 6 marca 2008 r.

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy

Program skierowany jest do kobiet w wieku 25-59, można z niego skorzystać raz na 3 lata. Realizowany jest przez wszystkie poradnie ginekologiczno-położnicze, mające umowę z NFZ. Aby z niego skorzystać wystarczy zapytać lekarza ginekologa lub położną.

data publikacji: 6 marca 2008 r.

Życie jest bezcennym darem - mammografia i cytologia w ramach programów profilaktycznych NFZ.

data publikacji: 11 lutego 2008 r.