Zmiany w sposobie przekazywania sprawozdań refundacyjnych w formie elektronicznej

10-03-2009

Z powodu zmian w systemie informatycznym, z początkiem okresu rozliczeniowego nr 5 (dotyczy okresu 01-15.03.2009) nie będzie już możliwości importu danych szczegółowych dostarczonych na nośniku lub przekazanych na skrzynkę poczty elektronicznej. Dane powinny być wczytane do systemu informatycznego Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ przez apteki samodzielnie, za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców.

Aby móc korzystać z Portalu, trzeba:

 

  • posiadać dostęp do sieci Internet,
  • otrzymać dostęp do Portalu - konto użytkownika i hasło

Aby otrzymać dostęp do Portalu, trzeba:

 

  • wypełnić i przesłać do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ wniosek o założenie konta w Portalu, oświadczenie administratora oraz dwa egzemplarze umowy,
  • zaczekać na dane (login/hasło), które Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ zwrotnie prześle na adres e-mail wskazany we wniosku.

Dokumentami, które należy złożyć w celu zawarcia umowy są:

 

  1. formularz rejestracyjny podmiotu korzystającego z Portalu NFZ,
  2. oświadczenie administratora,
  3. podpisana umowa na korzystanie z Portalu (w dwóch egzemplarzach).

Wzory powyższych formularzy oraz dodatkowe dokumenty zostały udostępnione na stronie internetowej poświęconej Portalowi Świadczeniodawcy. Jednocześnie informujemy, że pliki zawierające dane szczegółowe dostarczone w inny sposób niż za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawców, nie będą przyjmowane.

Wypełnione formularze należy przesłać do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ na adres: 80-865 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 148 - Wydział Gospodarki Lekami.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(058) 32-18-605, (058) 32-18-604..

Podpisał: Tadeusz Jędrzejczyk, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności