Uzależnianie wykonania świadczenia od posiadania książeczki usług medycznych - niedozwolone

19-05-2009

W związku z docierającymi nadal do nas informacjami o sytuacjach, w których Świadczeniodawcy uzależniają wykonanie świadczeń pacjentom od przedstawiania książeczki usług medycznych (bloczków części wymiennej) Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ wyjaśnia, iż ww. książeczka nie jest jedynym stosowanym drukiem, na którym można wypisać receptę, skierowanie lub zlecenie.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. Nr 97, poz. 646 ze zm.) oraz Zarządzeń Prezesa NFZ powinny być stosowane również inne, niż książeczka usług medycznych wzory druków recept, skierowań i zleceń, funkcjonujące w systemie rozliczeniowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wobec powyższych wyjaśnień niedopuszczalne jest wymaganie książeczki usług medycznych od świadczeniobiorców z innych województw, jak i odmowa przyjęcia pacjentów naszego województwa na umówione wizyty lub hospitalizacje (w przypadkach nagłych i planowanych) tylko ze względu na brak powyższej książeczki.

Podpisała: Dorota Pieńkowska, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

  Wszystkie aktualności