Komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wzrostu wartości ryczałtu dedykowanego lekom recepturowym

22-06-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826 z późn. zm.), odpłatność ryczałtowa dotycząca leków recepturowych wynosi 0,50% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ogłaszanego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów, wydanym na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), z zaokrągleniem do pierwszego miejsca po przecinku.

Z uwagi na fakt, iż od dnia 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 600 zł, wartość ryczałtu za lek recepturowy wzrasta do 18,00 zł.

 

Źródło : Centrala NFZ

Data publikacji:22 czerwca 2023 r.

  Wszystkie aktualności