Komunikat dla osób uprawnionych, dotyczący przedłużenia terminu do utrzymania uprawnień do pobierania numerów recept do 30 czerwca 2018 r.

21-12-2017

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 123/2017/DGL Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 r., zmieniającym Zarządzenie w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, osoba uprawniona, która miała z Funduszem podpisaną umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych, ma przygotowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, ułatwioną procedurę pozwalającą na potwierdzenie utrzymania uprawnienia dostępu do pobierania unikalnych numerów identyfikujących recepty, którą należało wykonać do  31 grudnia 2017 roku.

Decyzją Prezesa, Fundusz utrzyma dostęp do Portalu Personelu dla osób, które nie zaktualizowały swoich danych osobowych i nie przekazały wniosku o utrzymanie uprawnień do pobierania numerów recept jeszcze do 30 czerwca 2018 roku. Po tej dacie nadal będzie możliwe uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept, jednak wyłącznie po uprzednim uzyskaniu dostępu do portalu, który wymaga dokonania potwierdzenia tożsamości we właściwym oddziale Funduszu.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 21 grudnia 2017 r.

  Wszystkie aktualności