Informacja o prawie korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach

31-07-2017

W związku ze zmianą ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw, przyznano działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych, prawo do korzystania poza kolejnością z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).
Dokumentem potwierdzającym posiadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych jest legitymacja – wzór w załączeniu.

Zmienione przepisy wejdą w życie z dniem 31 sierpnia 2017 roku.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 31 lipca 2017 r.

  Wszystkie aktualności