Informacja dla lekarzy w sprawie szczepionki przeciwko grypie

18-10-2018

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że zgodnie z obowiązującym od 1 września 2018 r. Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych obowiązującym od dnia 1 września 2018 r., preparat Vaxigrip Tetra 1 s-amp. 0,5 ml z igłą - jest refundowany we wskazaniu: „czynne uodpornienie osób powyżej 65 życia w zapobieganiu grypie wywołanej przez 2 podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce”.

Zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego  Vaxigrip tetra - zalecane dawkowanie u osób dorosłych to jedna dawka 0,5 ml.

Wobec powyższego lekarz  może wystawić tylko 1 receptę z 50% poziomem odpłatności, na maksymalnie jedno opakowanie w/w preparatu, pacjentowi powyżej 65 roku życia.

Jedocześnie przypominamy, że w przypadku kiedy lekarz nie określi na recepcie odpłatności (X lub 100%), to zgodnie z § 10 rozporządzenia w sprawie recept (Dz. U. 2018 poz. 745 ze zm.) osoba wydająca wyda ten produkt leczniczy za odpłatnością określoną w wykazie.

Ordynacja leku niezgodnie ze wskazaniami określonymi w Obwieszczeniu MZ może skutkować, żądaniem od osoby uprawnionej zwrotu nienależnej refundacji lub wszczęciem postępowania kontrolnego.

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 października 2018 r.

  Wszystkie aktualności