Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego

23-05-2024

 

 

 

 

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego.

INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMÓW

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne w rozumieniu obowiązujących przepisów, spełniające wymagania określone rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. poz. 662) i zarządzeniu nr 48/2024/DGL Prezesa Narodowego Funduszu z dnia 30 kwietnia 2024 r w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego ze zm.

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego powinien być sporządzony i podpisany w formie elektronicznej oraz przekazany za pomocą funkcji „Komunikaty” w SZOI lub "Wiadomości" w Portalu Świadczeniodawcy. 

Prosimy podmioty zainteresowane złożeniem wniosku o zawarcie umowy o postępowanie zgodne z instrukcją: Usługi farmaceuty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego - Portal Świadczeniodawcy - instrukcja pełna - aktualizacja 23 maja 2024 r.

* W przypadku braku możliwości podpisania wniosku lub załączników w formie elektronicznej, dopuszcza się złożenie przez wnioskodawcę własnoręcznie podpisanych dokumentów do siedziby Oddziału Funduszu.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

ul. Marynarki Polskiej 148,                      

80-865 Gdańsk

UWAGI:

  • wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.
  • wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu,
  • dla każdej prowadzonej apteki należy złożyć osobny wniosek,
  • nie jest wymagane użycie aplikacji ofertowej,
  • oddział Funduszu zawiera umowę na podstawie prawidłowego wniosku z załącznikami,
  • umowa obowiązuje od dnia jej podpisania przez obie strony, na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2026 r.

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH:

1. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 146),

2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2023 r. poz. 2465 z późn. zm.),

4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2022 r. poz. 1873 z późn. zm.)

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2024 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie usług farmaceuty dotyczących zdrowia reprodukcyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 662)

Dokumenty do pobrania:

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Wydziału Gospodarki Lekami Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia tel. 58 32 18 697

Podpisał: z up. Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 2 maja 2024 r.;

Podpisała: Aleksandra Łomowska, p.o. Dyrektora, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorskiego OW NFZ

data aktualizacji: 23 maja 2024 r.

  Wszystkie aktualności