Komunikat w sprawie cesji

17-03-2020

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, działając na podstawie § 12 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego na receptę, informuje, że w związku ze zmianą sposobu rozliczeń od dnia 17 marca 2020 roku nie wyraża zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z tej umowy na inny podmiot.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

 

 

data publikacji: 17 marca 2020 r.

  Wszystkie aktualności