Komunikat NFZ w sprawie korekt danych sprawozdawanych w okresie rozliczeniowym, w przypadku dokonania zwrotu leku, ujętego w decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego o wycofaniu serii produktów leczniczych z obrotu

18-07-2018

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego dotyczącymi wycofania z obrotu na terenie całego kraju, wybranych serii produktów leczniczych zawierających w swoim składzie substancje czynną valsartanum, apteki które mają z Funduszem podpisaną umowę na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego, w przypadku zwrotu do apteki leku wycofanego na podstawie decyzji GIF, są zobowiązane do złożenia wniosku o otwarcie okresu rozliczeniowego apteki i dokonania korekty sprawozdawanych danych.

Zgodnie z art. 96 ustawy z dnia 9 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211 z późn. zm.) produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątek stanowią produkty lecznicze i wyroby medyczne, zwracane aptece z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego.

W celu czasowego otwarcia zamkniętego okresu rozliczeniowego apteki posiadające podpisaną umowę z Pomorskim Oddziałem Wojewódzki NFZ winny złożyć wniosek przez Portal Świadczeniodawcy.

Jako uzasadnienie prosimy powołać się na znak pisma:  WGL-M-R/APA/11362/2018-W.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 18 lipca 2018 r.

  Wszystkie aktualności