Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2

28-01-2022

INFORMACJA ARCHIWALNA

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

Zadaniem podmiotów będzie wykonywanie testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. z 2022 poz. 153).

Publikujemy do pobrania:

- Ogłoszenie Dyrektora Pomorskiego OW NFZ z dnia 28.01.2022 r. - plik PDF

- Formularz zgłoszeniowy - plik xls

- Oświadczenie dla aptek - plik docx

58 32 18 697 - infolinia Wydziału Gospodarki Lekami dla aptek w sprawie zgłoszenia do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 28 stycznia 2022 r.

  Wszystkie aktualności