Sprzedaż zbędnych zestawów komputerowych i elementów sieci - przetarg nieograniczony - zakończone

10-05-2017

Ogłoszenie o przetargu:

data publikacji: 10 maja 2017 r.

Załącznik - formularz oferty:

data publikacji: 10 maja 2017 r.

Wzór umowy:

data publikacji: 10 maja 2017 r.

Opis:

data publikacji: 10 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie postępowania:

data publikacji: 30 maja 2017 r.

podpisała: Z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych POW NFZ

data publikacji: 10 maja 2017 r.

  Wszystkie aktualności