Sprzedaż zbędnych telefonów komórkowych – przetarg nieograniczony - zakończone

05-10-2020

Dyrektor Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych składników majątkowych.

Ogłoszenie o przetargu

Wykaz telefonów

Wzór umowy

Formularz oferty

podpisała: Monika Kasprzyk, p.o. Dyrektora Oddziału, Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finansowych Pomorrskiego OW NFZ

data publikacji: 05 października 2020 r. aktualizacja: 30 października 2020 r.

 

 

  Wszystkie aktualności