O
oddziale

Aktualności

Zmiany w finansowaniu szpitali w województwie pomorskim w czasie epidemii koronawirusa

17-04-2020

W ramach zwiększenia kontraktów nastąpił wzrost ceny jednostki rozliczeniowej z 1,00 na 1,05 w ryczałcie PSZ (sieć szpitali). Ogółem wartość ryczałtów dla szpitali pomorskich wzrósł w 2020 roku o prawie 53,5 mln zł. Dla największych szpitali w województwie pomorskim wzrost wygląda następująco: dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego – ponad 10,5 mln zł, dla Szpitali Pomorskich – prawie 17 mln zł i dla Copernicus – 6,3 mln zł.
Ponadto wzrost ryczałtu wynika również między innymi ze wzrostu katalogowych wycen świadczeń, zmiany zakresu udzielanych świadczeń, poziomu wykonania z 2019 roku oraz osiągniętych wskaźników jakościowych.

Dodatkowo od 1 marca 2020 roku wyodrębniono z ryczałtu PSZ produkty kontraktowe odnoszące się do poradni specjalistycznych (kardiologicznej, endokrynologicznej, urazowo – ortopedycznej i neurologicznej) jako nielimitowane w przypadku świadczeń pierwszorazowych oraz nagłych w poradni urazowo – ortopedycznej. Działania te mają na celu poprawę dostępności dla pacjentów.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia i Ministerstwo Zdrowia przygotowali wiele instrumentów w celu wzmocnienia stabilności finansowej świadczeniodawców w okresie epidemii COVID-19:

1. Możliwość płatności 1/12 części kontraktu niezależnie od poziomu realizacji świadczeń czyli wypłacanie placówkom, które zostały zmuszone do ograniczania dotychczasowej działalności, a nie biorą bezpośredniego udziału w walce z koronawirusem, kwot porównywalnych do tych, które otrzymałyby realizując swój kontrakt w dotychczasowych warunkach (na wniosek jednostki).

2. Szybsze i częstsze wypłaty na wniosek świadczeniodawcy. Terminy płatności zostały skrócone z 14 dni kalendarzowych do maksymalnie 5 dni roboczych.

3. Mechanizm wyrównywania ryczałtu. Zaangażowanie szpitali w walkę z COVID-19 może wpłynąć na ograniczenie ich podstawowej działalności. Aby tego uniknąć, placówki te będą mogły skorzystać z mechanizmu wyrównywania ryczałtu. Oznacza to, że oprócz środków wypłaconych za świadczenia związane z COVID-19, dodatkowo skorzystają z przysługującego im ryczałtu PSZ.

4. Teleporady czyli zdalny kontakt pacjenta z  lekarzem, który zwiększa bezpieczeństwo zarówno pacjentów jak i personelu medycznego. Jest traktowany na równi z wizytą w gabinecie lekarskim i jest on możliwy m.in. w POZ, w poradniach specjalistycznych, w psychiatrii i terapii uzależnień, w opiece paliatywnej i hospicyjnej, w świadczeniach pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz w świadczeniach rehabilitacyjnych.

5. Możliwość rozliczania testów na obecność koronawirusa w celu zagwarantowania dostępu do nich pacjentom i pracownikom medycznym wszystkich szpitali wpisanych do wykazu wojewody.

podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 17 kwietnia 2020 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 247