Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ – załatw sprawę korespondencyjnie! EKUZ, zlecenie, wniosek - komunikat archiwalny

13-03-2020

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ – załatw sprawę korespondencyjnie! EKUZ, zlecenie, wniosek - komunikat archiwalny

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo interesantów, aby ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19,  zachęcamy do ograniczenia osobistych wizyt w placówkach Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Wszystkie usługi oferowane przez Fundusz mogą być zrealizowane korespondencyjnie. Zapewniamy, że przekazane nam sprawy zostaną załatwione rzetelnie i niezwłocznie, a dokumenty odesłane pocztą!

EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO

Wniosek o EKUZ wyślij:

 • tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
 • lub e-mailem: ekuz@nfz.gov.pl
 • lub faksem: 58 32 18 648
 • lub przez Profil Zaufany (ePUAP)
 • EKUZ zostanie przesłany do domu lub pod inny wskazany we wniosku adres.

ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE

 • Informacje o zleceniach: https://zip.nfz.gov.pl > Informacje o świadczeniach > Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
 • Zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny (o ile lekarz sam go nie zatwierdził do realizacji) wyślij tradycyjną pocztą na adres:
  • Delegatura Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, ul. Poniatowskiego 4, 76-200 Słupsk

lub

 • Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

Odeślemy je pod wskazany adres. 

LECZENIE UZDROWISKOWE

Informacje o leczeniu uzdrowiskowym: https://zip.nfz.gov.pl > Informacje o świadczeniach > Uzdrowiska

Skierowanie do uzdrowiska (jeśli lekarz sam go nie wysłał) wyślij tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

Całkowitą rezygnację z leczenia uzdrowiskowego z podaniem nr skierowania można zgłaszać pocztą elektroniczną na  adres; uzdrowiska@nfz-gdansk.pl

Wszelkie sprawy związane z kierowaniem na leczenie uzdrowiskowe nie wymagają osobistego zaangażowania pacjenta – są załatwiane wyłącznie korespondencyjnie.

Etap rozpatrywania skierowania można śledzić w przeglądarce internetowej: https://skierowania.nfz.gov.pl

UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

Infomacje o ubezpieczeniu dobrowolnym: https://www.nfz-gdansk.pl  > Dla pacjenta  Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Wniosek o zawarcie lub rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wyślij: 

 • tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

lub

UBEZPIECZENIE W NFZ

Wniosek o weryfikację statusu ubezpieczenia zdrowotnego (EWUŚ) oraz Wnioski i pytania dotyczące okresów i zasad ubezpieczenia zdrowotnego – wyślij:

 • tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148,
  80-865 Gdańsk

lub

WNIOSKI UNIJNE

Informacje ogólne: https://www.nfz-gdansk.pl  > Dla pacjenta  > Zdrowie w UE  > Formularze UE/EFTA

 • Wniosek o wydanie formularza oraz Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej wyślij tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk

lub

ZWROT KOSZTÓW LECZENIA POZA GRANICAMI KRAJU  

Infomacje ogólne: https://www.nfz-gdansk.pl > Dla pacjenta  > Zdrowie w UE  > Refundacja poniesionych kosztów leczenia

 • Wniosek o zwrot kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, będących świadczeniami gwarantowanymi, udzielonych na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego UE oraz Wniosek o refundację poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA wyślij tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk.

SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW   

 • Skargę lub wniosek  można przekazać  
  • tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk
  • przesłać faxem na numer: 58 32 18 628
  • e-mailem: biurowss@nfz-gdansk.pl
  • poprzez ePUAP.

WNIOSKI O DOSTĘP DO PORTALU PERSONELU I UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT DLA LEKARZY A TAKŻE AKTUALIZACJA DANYCH

Informacje ogólne: https://www.nfz-gdansk.pl  > Portale > Portal Personelu (recepty) > Wniosek o dostęp do portalu

 • Wypełniony Wniosek wraz z kserokopią PWZ potwierdzoną za zgodność z oryginałem, wyślij tradycyjną pocztą na adres: Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk lub na adres email: umowy.recepty@nfz-gdansk.pl.

Następnie zaczekaj na kontakt pracownika Funduszu, który poinformuje Cię o tym, co robić dalej.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 12 marca 2020 r.

  Wszystkie aktualności