O
oddziale

Aktualności

Dodatkowe 83 miliony złotych na leczenie na Pomorzu

16-07-2019

Kolejne dodatkowe ponad 83,2 mln zł Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ przeznaczył  na opiekę paliatywną i hospicyjną, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień, rehabilitację leczniczą, ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i leczenie szpitalne oraz świadczenia zdrowotne o szczególnym charakterze. Dodatkowe pieniądze trafiły na Pomorze na skutek zmiany planu finansowego NFZ.

Na zwiększenie dostępności do opieki paliatywnej i hospicyjnej pomorski NFZ przeznaczył około 2,7 mln zł. Pieniądze te trafiły do podmiotów medycznych w naszym województwie już pod koniec czerwca. Oddział sfinansował też wszystkie świadczenia z tego zakresu wykonane ponad wartość zawartych umów w okresie od stycznia do maja.

O ponad 3,2 mln zł wzrosły nakłady na świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej. Dodatkowe środki umożliwią pacjentom przewlekle chorym, w tym w szczególności pacjentom wentylowanym mechanicznie zarówno w warunkach domowych, jak również w warunkach stacjonarnych, szybszy dostęp do świadczeń niezbędnych dla codziennego funkcjonowania chorych. Pomorski NFZ sfinansował wszystkie wykonane ponad wartość zawartych umów świadczenia zrealizowane na rzecz pacjentów objętych tą formą opieki w ubiegłych miesiącach roku oraz zwiększył wartości umów na kolejne miesiące. Dodatkowe środki finansowe trafiły do świadczeniodawców już pod koniec czerwca.

​Ponad 7 mln zł przeznaczono na opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień. W ramach tej kwoty Pomorski Oddział NFZ sfinansował wszystkie świadczenia wykonane w minionych miesiącach roku na tzw. oddziałach sądowych oraz świadczenia dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia, a także zwiększył wartości umów na te świadczenia w kolejnych miesiącach roku. Z wspomnianej kwoty 7 mln zł pomorski NFZ przeznaczył na te cele około 1,8 mln zł, co jest dowodem na  sukcesywne zwiększanie nakładów na opiekę psychiatryczną i leczenia uzależnień na Pomorzu ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń dedykowanych dzieciom. 

Pozostałe około 5,2 mln zł przeznaczone zostało na zwiększenie wartości umów od 1 lipca 2019 roku w wyniku zmiany wycen świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Dodatkowe około 6,5 mln zł przeznaczone zostało przez pomorski NFZ na rehabilitację leczniczą w efekcie dokonanego od 1 lipca 2019 r. zwiększenia wycen poszczególnych świadczeń.

Ponad 17,2 mln zł trafiło do podmiotów medycznych wykonujących na Pomorzu świadczenia z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Środki te podzielono na sfinansowanie wszystkich świadczeń wykonanych ponad wartość zawartych umów w ubiegłych miesiącach roku w zakresach związanych z leczeniem specjalistycznym dzieci oraz na badania endoskopowe przewodu pokarmowego – kolonoskopię i gastroskopię. Pomorski  NFZ sfinansował również wszystkie wykonane świadczenia nielimitowane, w tym badania z wykorzystaniem tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego wykonane jeszcze w okresie nieobjętym „nielimitowaniem” oraz zwiększył nakłady na te świadczenia na kolejne miesiące roku. Ponadto, kierując się chęcią zwiększenia dostępności do świadczeń dla dzieci, w pomorskim NFZ przeznaczono dodatkową pulę środków finansowych na ten cel na kolejne miesiące roku.

Ponad  41,3 mln zł przekazano na leczenie szpitalne z przeznaczeniem m. in. na sfinansowanie wszystkich wykonanych w ubiegłych miesiącach świadczeń nielimitowanych, w tym na zabiegi leczenia zaćmy w okresie  nieobjętym „nielimitowaniem”. Dodatkową kwotę przeznaczono również na kolejne miesiące roku. Oddział sfinansował także wszystkie świadczenia onkologiczne wykonane w tym roku.

Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ dostrzegając  występujące zwiększone zapotrzebowanie na świadczenia o szczególnym charakterze, jakimi są hemodializoterapia oraz żywienie dojelitowe w warunkach domowych, podjął decyzję o zwiększeniu nakładów na ten rodzaj świadczeń. Środki w wysokości około 5,3 mln zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wszystkich świadczeń wykonanych ponad wartość zawartych umów w ubiegłych miesiącach roku  oraz na zwiększenie dostępności do tych świadczeń w kolejnych miesiącach 2019 roku.

Zgodnie  z zapisami wprowadzonymi zarządzeniami prezesa NFZ obejmującymi okres od 1 lipca  2019 roku w najbliższym czasie zostaną przekazane kolejne środki finansowe na świadczenia związane z ambulatoryjną opieką specjalistyczną, leczeniem szpitalnym, świadczeniami odrębnie kontraktowanymi, profilaktycznymi programami zdrowotnymi oraz leczeniem stomatologicznym.

źródło: Rzecznik Prasowy Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 16 lipca 2019 r.

  Wszystkie aktualności

Licznik odwiedzin: 125