Zasady informowania o zmianach harmonogramu pracy komórki/personelu (nie dotyczy umów w rodzaju: Lecznictwo Szpitalne, Podstawowa Opieka Zdrowotna, Zaopatrzenie w Wyroby Medyczne, Ratownictwo Medyczne oraz Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny)

15-02-2021
  Wszystkie aktualności