Wykaz umów zawartych od 01-06-2023 r.

26-05-2023

W dziale Kontrakty zawarte na 2023 r. dodano aktualny wykaz umów w zakresie zaopatrzenia w wyroby medyczne, obowiązujących od 01-06-2023 r. Szczegóły opublikowano w komunikacie.

data publikacji: 26 maja 2023 r.

  Wszystkie aktualności