KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

15-03-2020

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REALIZACJI I ROZLICZANIA ŚWIADCZEŃ  W RODZAJU ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE W ZAKRESACH:

  • tlenoterapia domowa
  • żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
  • żywienie dojelitowe w warunkach domowych

W ZWIĄZKU Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19.

W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji COViD-19 poprzez ograniczanie osobistych kontaktów z pacjentami,  Centrala NFZ informuje, że możliwe jest wykonywanie i rozliczanie wymienionych elementów świadczeń, realizowanych
w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie w następujący sposób:

  1. w przypadku świadczeń tlenoterapii domowej, w uzasadnionych przypadkach, możliwe jest przesunięcie zarówno badania lekarskiego jak też wizyty domowej pielęgniarki u pacjenta, zaplanowanych na okres 13 - 31 marca, na miesiąc kwiecień. Adnotacja o przesunięciu wizyty powinna znaleźć się w „karcie wizyt”, której wzór stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia Nr 167/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
    w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
  2. w przypadku świadczeń żywienia dojelitowego oraz pozajelitowego
    w warunkach domowych, zaplanowane wcześniej wizyty kontrolne u pacjentów w stanie stabilnym mogą zostać udzielone w formie konsultacji telefonicznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Odpowiednia adnotacja o sposobie udzielenia świadczenia powinna znaleźć się w dokumentacji.

Oba ww. rozwiązania dotyczą wyłącznie sytuacji, gdy zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pacjenta, nie wymaga osobistej obecności personelu medycznego.

Komunikat na stronie Centrali NFZ

źródło: Centrala NFZ

data publikacji: 15 marca 2020 r.

  Wszystkie aktualności