Zaproszenie Świadczeniodawców na spotkanie dotyczące postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - 18 maja 2018 r.

09-05-2018

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Państwa na spotkanie dotyczące postępowań konkursowych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, które odbędzie się 18 maja 2018 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, Sala Okrągła im. Lecha Bądkowskiego.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wydelegowanie 2 osób i potwierdzenie ich udziału drogą mailową do dnia 15.05.2018 r. na poniższe adresy:

e-mail: marta.wasilewska@nfz-gdansk.pl, dominika.druba@nfz-gdansk.pl.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 9 maja 2018 r.

  Wszystkie aktualności