Teleporady w rodzajach świadczeń: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna

17-03-2020

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku informuje, że w dniu 16 marca 2020 r. opublikowane zostały Rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu: opieka psychiatryczna i czelnie uzależnień, świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, opieka paliatywna i hospicyjna, dopuszczające możliwość wykonywania porad i wizyt z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności oraz zwiększenie liczby lekarzy uprawnionych do udzielania świadczeń:

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

 

 

data publikacji: 17 marca 2020 r.

  Wszystkie aktualności