Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii

06-01-2005

W związku z pytaniami lekarzy dotyczącymi definicji schizofrenii lekoopornej uprzejmie informuję - w oparciu o opinię profesorów zatrudnionych w Katedrze Chorób Psychicznych - że dotąd przyjęte kryteria tj. brak odpowiedzi klinicznej na zastosowane dwa klasyczne neuroleptyki są aktualne. Należy rozumieć, że w tym kryterium mieści się także niemożność stosowania określonego leku w dawce terapeutycznej ze względu na znaczne nasilenie objawów niepożądanych.

Ponadto stoję na stanowisku, że wspomniany brak odpowiedzi obejmuje cały okres trwania choroby, nie tylko pojedynczy epizod psychotyczny. Regułą bowiem jest, że brak skuteczności danego środka leczniczego u określonego pacjenta ma charakter trwały.

Podpisano: prof. dr hab. Zbigniewa Nowickiego, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie psychiatrii

data publikacji: 6 stycznia 2005 r.

  Wszystkie aktualności