Informacja dotycząca obowiązku sprawozdawania elementu nfz: psychiatria

07-08-2018

W związku z Zarządzeniem Nr 63/2018/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML, dotyczącego świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych, świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy) oraz przyjętych w nim rozwiązań mających na celu dostosowanie systemów informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 852), Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z prośba o przekazywanie informacji zgodnie z komunikatem szczegółowym NFZ: Świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (I fazy), stanowiącym załącznik nr 1 do ww. Zarządzenia. Komunikat należy stosować do przekazywania danych o świadczeniach udzielonych w okresie sprawozdawczym rozpoczętym od dnia 1 lipca 2018 r. i dotyczy Świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień oraz o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Podpisała: z up. Małgorzata Grodziewicz, Z-ca Dyrektora ds. Medycznych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 sierpnia 2018 r.

  Wszystkie aktualności