Finansowanie leczenia osób uzależnionych w poradniach specjalistycznych

07-10-2010

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy, w szczególności obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

W związku z powyższym, udzielając świadczeń w oddziale / ośrodku dziennym, świadczeniodawca winien pokryć koszty związane przede wszystkim z wykonaniem koniecznych badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, niezbędnych w trakcie postępowania terapeutycznego, z powodu których świadczeniobiorca przebywa w danym oddziale. Odnośnie kosztów świadczeń specjalistycznych innych niż leczenie uzależnienia, pacjent może skorzystać ze świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na zasadach określonych w ustawie poza godzinami pracy ośrodka.

Podpisała: Barbara Kawińska, p.o. Dyrektora Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 7 października 2010 r.

  Wszystkie aktualności