Komunikat dotyczący e-recept

24-10-2019

Pomorski OW NFZ w Gdańsku przypomina, że od 8 stycznia 2020 r. wszystkie recepty zarówno refundowane jak i nierefundowane  muszą być wystawiane tylko w postaci elektronicznej.

Wyjątkami od wystawiania e-recept określonymi w ustawie Prawo farmaceutyczne są: recepty pro auctore, pro familiae (które mogą być również wystawiane w formie elektronicznej), import docelowy, recepta transgraniczna, dla osoby NN, recepta weterynaryjna, brak dostępu do systemu teleinformatycznego SIM.

Podmioty lecznicze mają obowiązek podłączenia się do Systemu P1 nie później niż do dnia 31 grudnia 2019 r. (art. 56 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia).

Dla właścicieli praktyk lekarskich została udostępniona możliwość automatycznego założenia konta w aplikacji gabinet.gov.pl, bez konieczności składania wniosku o dostęp do niej za pomocą standardowej procedury o podłączenie do Systemu P1. Szczegółowe informacje można znaleźć: https://ezdrowie.gov.pl/portal/artykul/mozliwosc-automatycznego-zalozenia-konta-w-aplikacji-gabinet.gov.pl

Jednocześnie przypominamy, że aby wystawić receptę refundowaną konieczne jest sprawdzenie statusu ubezpieczenia pacjenta za pośrednictwem systemu eWUŚ.

Dla lekarzy posiadających już dostęp do Portalu Personelu dostęp do systemu eWUŚ można uzyskać: http://nfz-gdansk.pl/refundacja-lekow/informacje-dla-wystawiajacych-recepty/instrukcja-uzyskania-dostepu-do-systemu-ewus-dla-osob-uprawnionych-do-wystawiania-recept-refundowanych

W przypadku lekarzy nieposiadających dostępu do Portalu Personelu wszystkie informacje można uzyskać na stronie www.nfz-gdansk.pl  (link https://konkurs.nfz-gdansk.pl/CLO_WL.Wnioski/Wnioski/KreatorWniosekDostep ).

Dodatkowo Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) prowadzi cykl BEZPŁATNYCH szkoleń nt. e-recept, e-skierowań oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP ). Informacje o terminach szkoleń można uzyskać za pośrednictwem Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku -  https://oilgdansk.pl/praktyczny-poradnik/praktyka-lekarska/e-recepty-komunikaty/

POMOC TECHNICZNA CSIOZ

Pomoc techniczna dostępna jest 7 dni w tygodniu w godz. od 6.00 do 21.00:

Szczegółowe informacje odnośnie wystawiania e –recepty w prezentacji przygotowanej przez CSIOZ pod  linkiem - prezentacja .

Podpisała: Elżbieta Rucińska-Kulesz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 października 2019 r.

  Wszystkie aktualności