Komunikat o rozpoczęciu kwalifikacji Świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)

11-03-2021

W związku z przepisem art. 95n ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020, poz. 1398 z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o rozpoczęciu procesu kwalifikacji do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 11 marca 2021 r.

  Wszystkie aktualności