Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe

24-11-2015

Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku zaprasza Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju: lecznictwo uzdrowiskowe do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej będącej podstawą aneksowania umów na rok 2016.

Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO do pobrania na podstawie udostępnionego zapytania aktualizacyjnego:

W zapytaniu aktualizacyjnym należy wypełnić wyłącznie te zakresy świadczeń, które były przedmiotem propozycji finansowej Oddziału Funduszu.

Przesłana przez Państwa dokumentacja aktualizacyjna będzie przedmiotem merytorycznej analizy pod względem spełnienia przez Świadczeniodawcę wymogów koniecznych do realizacji świadczeń w roku 2016, które potwierdzą Państwo na oświadczeniach przesłanych do Pomorskiego OW NFZ.

Sporządzone zapytanie prosimy przekazać w formie papierowej i elektronicznej
do Pomorskiego OW NFZ, ul. Marynarki Polskiej 148, 80-865 Gdańsk, w terminie trzech dni od ukazania się niniejszego komunikatu.

W przypadku problemów ze sporządzeniem zapytania prosimy o kontakt tel.:

(58) 32 18 672, (58) 32 18 668.

Podpisał: Wiesław Kusio, Z-ca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2015 r.

  Wszystkie aktualności