Komunikat w sprawie ceny oczekiwanej w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna ogłoszonym w dniu 03.04.2015 r.

03-04-2015

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w niżej wymienionym postępowaniu konkursowym w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ogłoszonym w dniu 03.04.2015 r.:

  • 11-15-000024/AOS/02/1/02.1010.001.02/11 - świadczenia w zakresie alergologii - cena oczekiwana 8,00 zł.

Podpisała: Małgorzata Paszkowicz, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 3 kwietnia 2015 r.

  Wszystkie aktualności