Postępowanie w trybie rokowań dla Świadczeniodawców w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszone w dniu 24.11.2023 r.

24-11-2023

Pomorski OW NFZ informuje, że dnia 24 listopada 2023 r. na ,,Portalu Konkursowym'' Pomorskiego OW NFZ opublikowano ogłoszenie o postępowaniu w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej od dnia 01.01.2024 r. w rodzaju rodzaju
świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej

Postępowanie w trybie rokowań o kodzie:

11-24-000009/SPO/14/1/14.2140.029.04/11

Ogłoszenie o postępowaniu dostępne jest na wyżej wskazanej stronie.

Program ofertowy i materiały:

  • Konkurs Ofert - Ofertowanie program niezbędny do przygotowania oferty dla Pomorskiego OW NFZ we wszystkich rodzajach świadczeń poza leczeniem uzdrowiskowym wraz z dokumentacją.

Uwaga - podane postępowanie wymaga programu w najwyższej dostępnej wersji, obsługującej najnowszy format ssx. Do przygotowania oferty w podanym postępowaniu nie nadają się starsze wersje programu.

Portal Świadczeniodawcy

Przypominamy o konieczności uzyskania dostępu do ,,Portalu Świadczeniodawcy'', służącego do rejestracji potencjału świadczeniodawców, poprzez podpisanie umowy upoważniającą do korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. Zasady rejestracji przedstawiono na stronie poświęconej Portalowi.

Kontakt z OW w sprawie postępowań

Podajemy również numery telefonów kontaktowych, przydatne w trakcie przygotowywania oferty:

  1. informacje dotyczące materiałów szczegółowych:
    • (58) 75 12 555, -667, -533.
  2. informacje dotyczące ,,Portalu Potencjału'':
    • (58) 75 12 567, -532, -633, -634.
  3. informacje dotyczące problemów technicznych z oprogramowaniem:

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2023  r.

  Wszystkie aktualności