Cena oczekiwana w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszone w dniu 24.11.2023 r.

24-11-2023

Narodowy Fundusz Zdrowia Pomorski Oddział Wojewódzki informuje o cenie oczekiwanej w postępowaniu w trybie rokowań w rodzaju

świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej ogłoszone w dniu 24.11.2023 r.:

1. 11-24-000009/SPO/14/1/14.2140.029.04/11– cena oczekiwana wynosi 44,93 zł;

Podpisała: Monika Kasprzyk, Dyrektor Pomorskiego OW NFZ

data publikacji: 24 listopada 2023  r.

  Wszystkie aktualności